التهاب لبه پلک (بلفاریت): دارو درمانی

هدف درمانی

حذف از عوامل بیماری زا در بلفاریت باکتریایی - سایپرز ، باشگاه دانش

توصیه های درمانی

  • اقدامات کلی: جایگزین اشک مراقبت از مایعات و حاشیه درب (به بخش "بیشتر مراجعه کنید درمان"در زیر)
  • آنتی بیوتیک (آنتی بیوتیک) درمان) در بلفاریت باکتریایی ؛ مدت زمان درمان: حداقل 5 روز (در صورت عدم وجود علائم بعد از یک روز دیگر درمان را قطع کنید).

اطلاعات مربوط به دوز: در صورت وجود دیگر قطره چشم / چشم پماد علاوه بر این ، باید فاصله زمانی حدود 15 دقیقه بین آنها مشاهده شود. پمادهای چشم همیشه باید آخرین استفاده شود

مکمل ها (مکمل های غذایی ؛ مواد حیاتی)

مکمل های غذایی مناسب باید حاوی مواد حیاتی زیر باشند:

در صورت لزوم ، همچنین یک مکمل غذایی برای دفاع طبیعی. این باید حاوی مواد حیاتی زیر باشد:

توجه: مواد حیاتی ذکر شده جایگزین دارو نیستند درمان. مکمل های غذایی در نظر گرفته شده اند به مکمل به طور کلی رژیم غذایی در شرایط خاص زندگی