واژینوز باکتریال: دارو درمانی

اهداف درمانی

  • بهبود علامت شناسی
  • ترمیم فلور طبیعی واژن

توصیه های درمانی

مکمل ها (مکمل های غذایی ؛ مواد حیاتی)

مکمل های مناسب برای دفاع طبیعی باید حاوی مواد حیاتی زیر باشند:

مکمل های مناسب به دلیل واژینوز توتون و تنباکو باید حاوی مواد حیاتی زیر باشند:

* مطالعات بالینی زیادی در مورد پیشگیری از عود وجود دارد (برای اطلاعات بیشتر ، به "میکروبیولوژیک" مراجعه کنید) درمان"). علاوه بر این ، شواهد محدودی وجود دارد که نشان می دهد پروبیوتیک ها در بیماران مبتلا به واژینوز واژن اثر مفیدی دارند.

مواد مغذی حیاتی ذکر شده جایگزینی برای درمان دارویی نیست. غذایی مکمل در نظر گرفته شده اند به مکمل به طور کلی رژیم غذایی در یک وضعیت معین زندگی