خلاصه | فیزیوتراپی برای آرتروز مفصل ران

خلاصه

مفصل ران آرتروز اغلب باعث می شود درد در جلو ران، کشاله ران ، باسن یا حتی در قسمت پایین کمر. درمان می تواند به صورت محافظه کارانه برای مدت طولانی انجام شود ، از جمله فیزیوتراپی. در مراحل آخر بیماری پیشرونده ، جایگزینی مفصل جراحی معمولاً ضروری است.

پس از آن ، عملکرد مفصل تا آنجا که ممکن است از طریق فیزیوتراپی بازیابی می شود. تمرینات مهم در مفصل ران آرتروز بسیج مفصل در تمام جهات حرکت با تأکید بر کشش و گسترش پا و همچنین تقویت این گروه های عضلانی. خم کننده های ران به طور خاص کوتاه می شوند و باید کشیده شوند.

درد ممکن است در طول درمان رخ دهد. کشش درد, عضلات درد و درد در حین درمان دستی مثلاً نقاط ماشه ای طبیعی است. با این حال ، درد نباید از حد تحمل بیمار بیشتر شود و همیشه باید به درمانگر گزارش شود.