عملکرد ذخیره سازی و حافظه | تشخیص به موقع دیسکلاکالیا

عملکرد ذخیره سازی و حافظه

احتمالاً بهترین تمایز شناخته شده از حافظه form تمایز بین حافظه کوتاه مدت و بلند مدت است. تحقیقات اخیر منجر به توسعه بیشتر اصطلاحات و در برخی موارد به تعریف جدیدی شده است. امروز یکی بین کار کردن تفاوت قائل است حافظه، که شامل فوق العاده-حافظه کوتاه مدت، (= حافظه جدید) و حافظه کوتاه مدت ، که اطلاعات را برای چند ثانیه ذخیره می کند.

در زمینه ریاضی نباید دست کم گرفت. به خصوص برای ذخیره کوتاه مدت نتایج متوسط حافظه اعداد ، حمل و نقل و غیره. حافظه کوتاه مدت از اهمیت زیادی برخوردار است.

توانایی های حافظه کوتاه مدت در طول سال در کودک گسترش می یابد ، زیرا به طور قابل توجهی کمتر از توانایی های یک بزرگسال است. با توجه به "حافظه فعال" ، حافظه فعال را می توان به دو قسمت تقسیم کرد: یک قسمت وظیفه پردازش اطلاعات زبانی را بر عهده دارد ، در حالی که تصاویر و ایده ها توسط زیر گروه به اصطلاح بصری-فضایی جذب می شوند. هنگام حل وظایف ریاضی ، حافظه کوتاه مدت یا کاری از اهمیت زیادی برخوردار است ، زیرا الزامات ساختارهای محاسباتی آموخته شده معمولاً به ذخیره سازی متوسط ​​در مغزدر حالی که ساختارهای محلول در حافظه طولانی مدت به عنوان یک ساختار داخلی ، عمیق و متصل می شوند ، بنابراین هر یک از راه حل های کار ، تقاضای زیادی را برای حافظه فعال و توانایی تمرکز ایجاد می کند ، که در واقع همان چیزی است که باعث می شود در وهله اول یک شکل ذخیره سازی ممکن است.

عوامل مختلفی وجود دارد ، از جمله (کودکی) ترس از خرابی ، که می تواند باعث انسداد عملکرد حافظه شود. حافظه بلند مدت نیز از چندین م componentsلفه تشکیل شده است:

  • حافظه کاری
  • و
  • حافظه بلند مدت.
  • حافظه اعلامی ، که در وهله اول اطلاعاتی را که تحت تأثیر احساسات و تجربیات شخص هستند ، ذخیره می کند. به تقسیم می شود
  • حافظه معنایی ، برای ذخیره واقعیت ها (واژگان) و حافظه اپیزودیک ، برای ذخیره چیزهایی که برای شما مهم هستند (دیروز من چه چیزی می پوشیدم؟).
  • حافظه رویه ای ، که رویه های معمول را ذخیره می کند. از این رو حافظه رویه از اهمیت بسیاری برای آموزش ریاضیات برخوردار است زمینه های کاربرد و الگوریتم ها (نوشتن اعداد ، رویه های حسابی ، رویه های حسابی نوشتاری) خودکار هستند و پس از فهم ، به طور معمول اعمال و اجرا می شوند.