عملکرد حسگر - حرکتی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

مخفف حسی - حرکتی از دو عبارت حسی و حرکتی تشکیل شده است و عملکرد حرکتی ماهیچه ها را توصیف می کند ، که تا حد زیادی ناخودآگاه با تأثیرات حسی کنترل می شوند. به عنوان یک قاعده ، این شامل توالی های پیچیده حرکتی مانند راه رفتن راست ، دوچرخه سواری ، بازی با توپ ، هدایت ماشین و موارد دیگر است. در طول … عملکرد حسگر - حرکتی: عملکرد ، وظایف ، نقش و بیماری ها

سیستم عصبی دلسوز: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

سیستم عصبی سمپاتیک به بخشی از سیستم عصبی خود مختار و غیر ارادی اشاره دارد. بر تعدادی از عملکردهای اندام و بدن تأثیر می گذارد و به آنها عصب می بخشد. با انجام این کار ، اثرات ارگوتروپیک ایجاد می شود ، به این معنی که آمادگی بدن را برای انجام و عملکرد مطابق با الگوی اولیه "مبارزه یا فرار" افزایش می دهد. چیست … سیستم عصبی دلسوز: ساختار ، عملکرد و بیماری ها

استئوسنتز کمربند تنشی: درمان ، اثرات و خطرات

استئوسنتز کمربند کششی یک روش جراحی برای کاهش و تثبیت شکستگی های دررفته است که از مفاصل عبور می کند. این یک روش متداول و قابل اعتماد در مراقبت های جراحی و ارتوپدی است. استئوسنتز کمربند کششی چیست؟ استئوسنتز کمربند کششی یک روش جراحی برای کاهش و تثبیت شکستگی های دررفته است که از مفاصل عبور می کند. استفاده می شود ، برای… استئوسنتز کمربند تنشی: درمان ، اثرات و خطرات

سندرم دوبین-جانسون: علل ، علائم و درمان

سندرم دوبین جانسون یک اختلال ارثی است که در درجه اول کبد را درگیر می کند. علائم شامل زردی ، افزایش غلظت بیلی روبین در خون و ناهنجاری های کبد است. درمان علتی امکان پذیر نیست ، اما در بیشتر موارد لازم نیست. سندرم دوبین جانسون چیست؟ سندرم دوبین جانسون متعلق به بیماریهای متابولیک است که در آن طبقه بندی می شود… سندرم دوبین-جانسون: علل ، علائم و درمان