پیش بینی | آکرومگالی

پیش بینی

اگر تومور خوش خیم قابل جراحی باشد ، اندازه آن تعیین می کند که شانس دستیابی به یک درمان کامل چقدر خوب است. برای میکروآدنوم میزان بهبودی موثر 90٪ و برای ماکروآدنوم هنوز 60٪ است.