گیلاس زمستانی (Withania Somnifera): وضعیت عرضه

در ریشه توت خواب ، تقریباً 1.33٪ ویتانولیدها و 0.13٪ -0.31٪ آلکالوئیدها حضور دارند در مقایسه ، در برگها ، غلظت ویتانولیدها و آلکالوئیدها به ترتیب 1.8 برابر و 2.6 برابر افزایش می یابد عصاره ها در رژیم غذایی استفاده می شود مکمل معمولاً با 1.5/4.5 درصد ویتانولیدها استاندارد می شوند. موسسه ارزیابی خطر آلمان فدرال (BfR) توصیه روزانه دوز 7.5 میلی گرم تا 5 میلی گرم ویتانولید را ارائه می دهد. تعداد زیادی از محصولات حاوی توت خواب در اینترنت ارائه می شود. بسته به توصیه مصرف ، مصرف ویتانولیدها از 61 میلی گرم تا XNUMX میلی گرم متغیر است.