پیرچشمی: درمان

روش های درمانی غیر جراحی متداول

  • In پرسیبوپیا، عینک یا لنز برای تقویت بینایی استفاده می شود.
  • برای افراد بینا که قبلاً عادی بودند ، مطالعه می کنند عینک معمولا کافی هستند برای افراد دور بین که قبلاً دور بین هستند ، معمولاً به عینک خواندن و عینک فاصله نیاز است.

معاینات منظم

  • معاینات منظم چشم پزشکی