هزینه های یک دیسک - OP | جراحی فتق دیسک

هزینه های یک دیسک - OP

هزینه های جراحی دیسک می تواند بسیار متفاوت باشد. هزینه ها بر اساس روش جراحی انجام شده و پروتز مورد استفاده محاسبه می شود. در میان روشهای ممکن ، بین یک روش تهاجمی و کم تهاجم تمایز قائل می شود.

بسته به اینکه از کدام روش استفاده شده است ، هزینه ها می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این ، هزینه های بیهوشی عمومی و برای داروی مورد استفاده در حین عمل در محاسبه گنجانده شده است. متعاقباً هزینه هایی برای مدت زمان بستری در بیمارستان نیز متحمل می شود.

معمولاً چنین عملیاتی به عنوان نرخ ثابت در هر مورد صورت می گیرد ، اما این نیز ممکن است از بیمارستانی به بیمارستان دیگر متفاوت باشد ، به دلیل موارد خاص بیمار. هزینه ها را می توان تقریباً 3000 تا 5000 یورو تخمین زد. بعلاوه ، پوشش هزینه ها به شرکت بیمه ای بستگی دارد که بیمار در آن ثبت شده است.

این احتمال وجود دارد که در بعضی موارد بیمار مجبور باشد بقیه هزینه ها را خود شخص بپردازد. برای این منظور ، بیمار می تواند در مشورت مقدماتی با پزشک معالج ، اطلاعات دقیق را بدست آورد و همچنین درباره این روش ها باید از قبل با پزشک مشورت شود سلامت شرکت بیمه. به این ترتیب می توان از قبض های احتمالی غیرمنتظره جلوگیری کرد.

برای درمان دیسک فتق چه می توان با محافظه کاری انجام داد؟

آنچه را که می توانید در صورت فتق دیسک بدون جراحی انجام دهید ، ما در یک صفحه کاملا جداگانه خلاصه کردیم. مهم است که هر دیسک فتق به صورت جداگانه در نظر گرفته شود و هر فرد مبتلا کار دیگری داشته باشد.