اسیدهای چرب امگا 3: علائم کمبود آن

موارد کمبود اسید چرب امگا 3 از نظر بالینی نادر است اما نیاز به مصرف این موارد را نشان می دهد اسیدهای چرب.یک دختر جوان با امگا 3 بسیار کم به صورت داخل وریدی تغذیه می کند اسیدهای چرب مشکلات بینایی و نوروپاتی حسی ایجاد شده است. این علائم پس از مصرف امگا 3 بیشتر از بین رفت اسیدهای چرب عرضه شدند
پوسته پوسته شدن و خونریزی پوست و التهاب پوست سر ، التیام زخم اختلالات ، و اختلالات رشد نیز توصیف شده است.