خلاصه | ورزش هایی برای درد دنبالچه در دوران بارداری

خلاصه

کوکسیکس درد در طی نسبتاً شایع است بارداری و می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از آنجا که در طول حلقه لگن به طور طبیعی تا حدی شل می شود بارداری و تولد ، این شکایات نگران کننده نیستند اما ناخوشایند هستند. با تمریناتی برای تقویت عضلات اطراف لگن و شل کردن کمر ، اغلب می توان تسکین یافت.

استفاده دقیق از گرما و حمایت از کمربند لگن نیز می تواند به شما کمک کند کوکسیکس درد در طی بارداری. درد در دوران بارداری و زایمان نیز می تواند با شروع شود کوکسیکس درد ، اما شدت ، نظم و زمان آن انقباضات در تمایز بین این دو بسیار مهم است.