ریشه گل رز (Rhodiola Rosea): مصرف

در اتحادیه اروپا ، Rhodiola rosea بیشتر به عنوان عصاره ریشه در رژیم غذایی استفاده می شود مکمل.