دی کلروفن

محصولات

دی کلروفن بصورت تجاری بصورت پماد در ترکیب با موجود است کلرهگزیدین استات به عنوان یک داروی دامپزشکی. از سال 1980 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

دی کلروفن (C13H10Cl2O2، Mr = 269.1 گرم در مول) یک دی فنیل متان هیدروکسیله و کلر است.

اثرات

دی کلروفن (ATCvet P02DX02) دارای خواص ضد التهابی ، ضد باکتری و ضد قارچ است.

موارد مصرف

بیماری های قارچی از پوست در سگها و گربه ها با یا بدون عفونت باکتریایی اضافی.