خلاصه | دندان های سفید

خلاصه

با محصولات حاوی پراکسید هیدروژن ، هم در خانه و هم از طریق درمان های حرفه ای ، درجه خاصی از سفید شدن دندان را می توان به دست آورد. برای جلوگیری از آسیب به غشای مخاطی باید اقدامات احتیاطی خاصی انجام شود. درمان ها باید در فواصل بیشتری تکرار شوند ، اما بیشتر از 2 بار در سال.

از آنجا که درمان های خانگی می توانند صدمات زیادی به سطح دندان وارد کنند ، استفاده از آنها به طور کلی توصیه نمی شود. اثر سفید کننده تضمین نشده است و مینای دندان می تواند توسط اسیدها و مواد ساینده آسیب ببیند.