گل سرخ: دارودرمانی

اهداف درمانی

  • از بین بردن عوامل بیماری زا
  • مسکن درد

توصیه های درمانی

بستری شدن در بیمارستان:

  • دوره های شدید (تاول زدن)گل سرخ vesiculosum et bullosum) و اریسیپلهای بولوز هموراژیک (تاول-خونریزی) ، خلط دار ("به صورت انتشار گسترده") یا نکروز کننده ("همراه با مرگ بافت محلی (نکروز) ”)).
  • محلی سازی در صورت (ترومبوز وریدی مغزی غاری!) → ضد انعقاد خون (مهار لخته شدن خون) لازم است!
  • واکنش التهابی سیستمیک (در زیر "علائم - شکایات" را ببینید).
  • ترومبوفلبیت همزمان (حاد ترومبوز و التهاب وریدهای سطحی).
  • نکروز (به دلیل برداشتن نکروز جراحی).
  • شوک سپتیک
  • بیماران مبتلا به نقص ایمنی