خلاصه | عدم تعادل عضلانی

خلاصه

عدم تعادل عضلانی به معنای کوتاه شدن ، ضعیف شدن ، کشش برای همه شناخته شده است. اگر مداخله زودهنگام دارید ، علت را فیلتر کنید و تا زمانی که بدن دوباره به درون بدن نرسد ، در برابر عدم تعادل تمرین کنید تعادل، نیازی به پیامدهای طولانی مدت از جمله وضعیت بد بدن ، محدودیت های عملکردی و تصاویر بالینی ناشی از بار بیش از حد یک طرفه و ساییدگی نیست. چه با کودک ، یک ورزشکار رقابتی ، چه سرگرمی تنیس بازیکن ، کارمند دفتر تحت فشار یا پدربزرگ در خانه سالمندان ، فعال شدن ، شکستن الگوها ، حرکت متعادل و حتی آموزش کلمات جادویی برای درمان موفقیت آمیز عدم تعادل عضلانی یا حتی جلوگیری از بروز آن هستند.