آنكوندروما: علل آن

پاتوژنز (ایجاد بیماری)

An آنکوندروما ناشي از غضروف بافت. از کندروسیت های بالغ تشکیل شده است (غضروف سلولها) و دارای ماتریس هیالین معمولی غضروف است که با کشش فشار بالا مشخص می شود. کندروسیت ها ماهیتی خوش خیم (خوش خیم) دارند. با توجه به رشد ، آنکوندروما استخوان قشر مغز (لایه خارجی استخوان) را از داخل نازک می کند و منجر به کشش های قابل تشخیص می شود (به راحتی به صورت تورم موضعی از بیرون قابل مشاهده است). مشخصه های کلسیفیکاسیون پراکنده مانند ("مانند ذرت بو داده") و فقدان ساختار مخروطی است. معمولاً قطر یک آنکوندروما کمتر از 3 سانتی متر است.

تصور می شود كه آنكوندروما بقایای جنینی شیار اپی فیز (صفحه رشد) باشد.

علل (علل)

دلایل دقیق آنکوندروما هنوز مشخص نیست.