کاووس پا (Pes Cavus): درمان، علل

قوس بلند چیست؟

قوس بلند یک بدشکلی مادرزادی یا اکتسابی پا است و برعکس کف پای صاف است: قوس کف پا بسیار مشخص است، مثلاً به دلیل ضعف مادرزادی عضلات کوچک پا.

بسته به اینکه بار اصلی در کجای پای تغییر شکل یافته قرار دارد، بین قوس بلند بونیون معمولی و قوس بلند پاشنه نادرتر تمایز قائل می‌شود.

قوس بلند چگونه درمان می شود؟

برای درمان درست قوس بالا باید علت آن مشخص شود. سپس پزشک مناسب ترین روش درمانی را انتخاب می کند.

در مورد پای توخالی بسیار مشخص، پزشک ممکن است جراحی را در نظر بگیرد. در این حالت، به عنوان مثال، قسمت هایی از استخوان های پای بالغ برداشته یا بریده می شود (استئوتومی). در اصطلاح آرترودز، جراح با جراحی مفاصل را سفت می‌کند تا از نظر عملکردی موقعیت مطلوب‌تری داشته باشند.

علل چیست؟

در افرادی که به طور مرتب کفش های پاشنه بلند می پوشند، رباط ها و تاندون ها به مرور کوتاه می شوند که در نهایت باعث ایجاد یک پای توخالی می شود. یک بیماری عصبی که باعث آتروفی عضلانی در ماهیچه های کوچک پا می شود نیز یک محرک احتمالی برای تغییر شکل پا است. پاهای توخالی نیز در خانواده ها اجرا می شود. آنها اغلب در طول رشد رشد می کنند و متعاقباً به دلیل کفش نامناسب ریشه می گیرند.

چگونه پای توخالی را تشخیص می دهید؟

ناهنجاری پا به راحتی قابل تشخیص است. قوس طولی پا بسیار بلند و برجسته است. انگشتان پا اغلب حالت پنجه یا چنگ زدن به خود می گیرند. پاشنه و جلوی پا تمام وزن بدن را تحمل می کنند، در حالی که قسمت میانی پا تقریباً هیچ تماسی با زمین ندارد.

آیا پیشگیری امکان پذیر است؟

پای توخالی مادرزادی قابل پیشگیری نیست، اما پای اکتسابی قابل پیشگیری است. به طور کلی توصیه می شود از کفش های خیلی کوچک و پاشنه های خیلی بلند خودداری کنید. در این میان، برندهای کفشی بیشتر و بیشتر هستند که به تناسب اندام کفش خود اهمیت می دهند. راه رفتن با پای برهنه بر روی سطوح نرم و طبیعی نیز باعث تقویت ساختار پا می شود و به جلوگیری از پوکی پاها کمک می کند.