تمرینات یوگا برای مبتدیان DVD | یوگا برای مبتدیان

تمرینات یوگا برای دی وی دی مبتدیان

دی وی دی ها به طور منظم در اینترنت و مجلات توصیه می شوند (سازگاری مجلات ، یوگا ژورنال) قادر به انجام و یادگیری است تمرینات یوگا بدون استودیوی یوگا البته ، یک دی وی دی با تصاویر پویا و بیشتر دستورالعمل های حرفه ای راه خوبی برای آشنایی مبتدیان با تمرینات و آسانا است ، اما باید توجه داشته باشید که نظرات معمولاً به اشتباهاتی که مرتباً انجام می شود نیز اشاره دارد ، اما به رفتار فردی مربوط نیست. از یوگی DVD نمی تواند جایگزین a شود یوگا مربی که یوگی را می بیند و می تواند مستقیماً کنترل و پیشرفت کند. با این وجود ، DVD های حرفه ای زیادی وجود دارد که برای هر سطح تمرینات را ارائه می دهند یوگا.