تیامین (ویتامین B1): گروه های در معرض خطر

گروه های خطر کمبود ویتامین B1 شامل افرادی است که:

یادداشت در مورد وضعیت عرضه (National Nutrition Survey II 2008).

21٪ از مردان و 32٪ از زنان به میزان توصیه شده در روز نمی رسند. در زنان ، نسبت کمبود عرضه از 25٪ در سنین 14-18 سال به 40٪ در 65-80 سالگی افزایش می یابد.