خلاصه | ورزش در برابر کیسه های زین

خلاصه

بریچ سواری ناشی از اختلال توزیع چربی است و معمولاً ارثی است. با هدف قرار دادن آموزش قدرت برای عضلات آسیب دیده (گلوتئوس ، آدم رباینده ، ایسیوگروپ) ، می توان ساختار بافت را تقویت کرد و دور ران را کاهش داد. همراه با تغییر در رژیم غذایی, زهکشی لنفاوی و ورزش ، می توان نتایج خوبی را در برابر یک جفت بند کوتاه سواری بدست آورد. تمرینات و تغییر رژیم غذایی باید به طور دائم انجام شود.