اسید پانتوتنیک (ویتامین B5): مصرف

توصیه های دریافتی (مقادیر مرجع DA-CH) انجمن تغذیه آلمان (DGE) که در زیر ارائه شده است برای افراد سالم با وزن طبیعی است. آنها به تأمین افراد بیمار و نقاهت اشاره نمی کنند. بنابراین نیازهای فردی ممکن است بالاتر از توصیه های DGE باشد (مثلاً به دلیل رژیم غذایی، مصرف محرک، داروهای طولانی مدت و غیره).

علاوه بر این ، شما می توانید حداکثر میزان ایمن روزانه (سطح راهنما) پنل متخصص برای آن را پیدا کنید ویتامین ها و مواد معدنی (EVM) در جدول سمت راست. این مقدار نشان دهنده حداکثر میزان ایمن یک ریز مغذی (ماده حیاتی) است که در صورت مصرف روزانه ، مادام العمر از همه منابع (غذا و مکمل).

مقادیر تخمینی برای مصرف کافی

سن اسید پانتوتنیک
میلی گرم در روز سطح هدایت EVMa (میلی گرم)
نوزادان
0 تا کمتر از 4 ماه 2 - -
4 تا کمتر از 12 ماه 3 - -
فرزندان
1 تا کمتر از 4 سال 4 55
4 تا کمتر از 7 سال 4 75
7 تا کمتر از 10 سال 5 100
10 تا کمتر از 13 سال 5 135
13 تا کمتر از 15 سال 6 135
نوجوانان و بزرگسالان
15 تا کمتر از 19 سال 6 175
19 تا کمتر از 25 سال 6 200
25 تا کمتر از 51 سال 6 200
51 تا کمتر از 65 سال 6 200
65 ساله و بالاتر 6 200
حامله 6 - -
تغذیه با شیر مادر 6 - -

سطح راهنما (مقدار راهنما برای کل مصرف روزانه ایمن) از گروه متخصص در ویتامین ها و مواد معدنی (EVM)

در طی استانداردسازی مقررات اروپا ، میزان مجاز توصیه شده روزانه (RDA) در اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) صادر و برای برچسب گذاری تغذیه در سال 1990 در بخشنامه 90/496 / EEC اجباری شد. به روزرسانی این بخشنامه در سال 2008 صورت گرفت. در سال 2011 ، مقادیر RDA با مقررات (EU) شماره 1169/2011 با ارزش NRV (مقدار مرجع غذایی) جایگزین شدند. مقادیر NRV مقدار ویتامین ها, مواد معدنی و عناصر کمیاب که یک فرد متوسط ​​باید روزانه برای تأمین نیازهای خود مصرف کند.

ویتامین NRV
اسید پانتوتنیک میلی گرم 6

احتیاط NRV نشانه ای از حداکثر مقادیر و محدودیت های بالاتر نیست - در بخش "سطح راهنما" به بالا مراجعه کنید. مقادیر NRV جنسیت و سن را نیز در نظر نمی گیرد - در بالا به توصیه های انجمن تغذیه آلمان (DGE) مراجعه کنید. V ..