لوتئین: غذا

توصیه های مصرف انجمن آلمان برای

محتوای لوتئین - در یک میکروگرم - در هر 100 گرم غذا.
سبزیجات میوه
فلفل دلمه ای ، قرمز 503 پاپایاس 8
ذرت 522 نارنگی 50
کاهو 1.611 زردآلو 101
اسفناج ، پخته شده 7.410

توجه: غذاهای داخل جسور سرشار از لوتئین هستند.