ورزش در صورت پارگی / گسترش رباط

رباط های پاره یا کشیده همیشه هنگام وارد آمدن نیروی بیش از حد به بافت توسط نیروی خارجی (به عنوان مثال ، حرکت اشتباه در ورزش ، تماس بیش از حد سخت با حریف یا تصادف) رخ می دهد. مفاصل مانند پا ، زانو ، لگن یا شانه در درجه اول تحت تأثیر قرار می گیرند. در طول دوره درمان ، تمرینات نقش اساسی در توانبخشی دارند تا مفصل آسیب دیده دوباره مقاوم شود. تمرینات شامل هماهنگی، تمرینات بسیج ، تثبیت و تقویت ، به منظور ایجاد یک حرکت صاف دوباره امکان پذیر و تثبیت مفصل به طور پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب های بعدی.

ورزش / درمان آسیب های رباط مچ پا

در صورت کشش یا پارگی رباط در مچ پا مفصل ، تعدادی تمرین وجود دارد که بیماران می توانند همراه با فیزیوتراپیست و با ابتکار عمل خود در خانه انجام دهند. اینها شامل: 1. هماهنگی و ثبات: روی هر دو پا روی یک بایستید تعادل تخته اکنون تخته را به آرامی و به صورت کنترل شده به جلو و عقب متمایل کنید بدون اینکه پاها را از تخته بلند کنید.

بعد از 20 ثانیه تغییر جهت دهید و از چپ به راست کج شوید. 2. تثبیت کننده: با پای آسیب دیده روی سطح نرم بایستید (به عنوان مثال یک تشک یا دو حوله روی هم تا شده) و خود را حفظ کنید تعادل حداقل برای 30 ثانیه 3. تقویت و کشش: به پشت بخوابید.

پاها و دستان شما به آرامی روی زمین قرار می گیرند. انگشتان پا را محکم کرده و پاشنه خود را به سمت پایین فشار دهید. کشش را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید.

3-5 بار تکرار کنید. 4 هماهنگی و تثبیت کننده: روی پای آسیب دیده خود بایستید و یک باند ترا را به دور دیگری ببندید پا. اکنون خود را حرکت دهید پا باند Thera را در هوا نگه دارید و به جلو و عقب بروید تعادل.

سپس گسترش دهید پا به طرف 5. تقویت و هماهنگی: به زمین دراز بکشید و باند ترا را به دور پای آسیب دیده ببندید. پای دیگر را خم کرده و نیمه دیگر آن را درست کنید ترابند با پای خود روی زمین.

اکنون پای آسیب دیده را به سمت سقف بلند کنید تا زمانی که احساس کشش شدیدی در قسمت آن کنید ترابند. تمرین را 15 بار تکرار کنید.

 • 1.

  هماهنگی و ثبات: روی هر دو پا روی تخته تعادل بایستید. تخته را به آرامی و به صورت کنترل شده به جلو و عقب متمایل کنید بدون اینکه پاها را از تخته بلند کنید. بعد از 20 ثانیه تغییر جهت دهید و از چپ به راست کج شوید.

 • 2.

  تثبیت کننده: با پای آسیب دیده روی سطح نرم بایستید (به عنوان مثال یک تشک یا دو حوله روی هم تا شده) تعادل خود را حداقل 30 ثانیه حفظ کنید

 • 3. تقویت و کشش: به پشت بخوابید. پاها و بازوها به آرامی روی زمین قرار می گیرند.

  اکنون انگشتان پا را به سمت بالا بکشید و پاشنه را به سمت پایین فشار دهید. کشش را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید. 3-5 بار تکرار کنید.

 • 4.

  هماهنگی و تثبیت: روی پای آسیب دیده بایستید و ببندید ترابند دور پای دیگر اکنون پای خود را با باند Thera در هوا حرکت دهید و در ابتدا تعادل خود را به جلو و عقب برسانید. سپس پا را به پهلو پهن کنید.

 • تقویت و هماهنگی: دوباره روی زمین دراز بکشید و باند ترا را به دور پای آسیب دیده ببندید.

  پای دیگر را خم کرده و نیمه دیگر ترابند را با پا روی زمین ثابت کنید. اکنون پای آسیب دیده را به سمت سقف بلند کنید تا جایی که احساس فشار شدیدی در تراباند کنید. تمرین را 15 بار تکرار کنید.

درمان پس از آسیب رباط در زانو برای مقاوم سازی مجدد مفصل کاملاً ضروری است.

بسته به نوع و شدت آسیب رباط ، تمرینات مختلفی وجود دارد که باید به طور منظم توسط بیمار انجام شود. 1. تقویت کننده: دراز بکشید یا دراز بکشید و پاها را کشیده کنید. حالا آگاهانه زمان را فشار دهید ران عضلات پای آسیب دیده ، کشش را نگه دارید و پس از چند ثانیه دوباره آن را آزاد کنید.

2. تقویت کننده: برای این تمرین یک لانگ بزنید و پای آسیب دیده را جلوی آن قرار دهید. اکنون زانوی پشت خود را به سمت زمین حرکت دهید. 15 بار تکرار

3. تقویت و ثبات: روی پای آسیب دیده خود بایستید. پای دیگر به آرامی در هوا خم شده است. حال اگر امتحان کنید ، امتحان کنید درد به شما اجازه می دهد تا خم های سبک زانوی یک پا را حفظ کرده و تعادل خود را حفظ کنید. 15 بار تکرار

4. هماهنگی و پایداری: روی یک پا بایستید و پای آسیب دیده را روی کوسن قرار دهید. تعادل را به مدت 30 ثانیه حفظ کنید. برای دشوارتر کردن این تمرین ، ورزش را با چشمان بسته انجام دهید.

5. تقویت کننده: به پشت دراز بکشید و پاها را با پاهای خمیده به دیوار قرار دهید. حالا وانمود کنید که می خواهید دیوار را از خود دور کنید. کشش را به مدت 15 ثانیه نگه دارید و سپس آن را رها کنید.

این کار را 3-5 بار تکرار کنید. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به این موارد مراجعه کنید:

 • 1. تقویت کننده: دراز بکشید یا دراز بکشید و پاهای کشیده داشته باشید.

  حالا آگاهانه زمان را فشار دهید ران عضلات پای آسیب دیده ، کشش را نگه دارید و پس از چند ثانیه دوباره آن را آزاد کنید.

 • 2. تقویت کننده: برای این تمرین یک لانگ بزنید که پای آسیب دیده در آن قرار دارد. اکنون زانوی پشت خود را به سمت زمین حرکت دهید.

  15 بار تکرار

 • 3. تقویت و ثبات: روی پای آسیب دیده خود بایستید. پای دیگر به آرامی در هوا خم شده است.

  حالا، اگر درد به شما اجازه می دهد ، سعی کنید خم های سبک زانو را با حفظ تعادل حفظ کنید. 15 بار تکرار

 • 4. هماهنگی و پایداری: روی یک پا بایستید و پای آسیب دیده را روی کوسن قرار دهید.

  تعادل را به مدت 30 ثانیه حفظ کنید. برای دشوارتر کردن این تمرین ، ورزش را با چشمان بسته انجام دهید.

 • 5. تقویت کننده: به پشت دراز بکشید و پاهای خود را با پاهای خم شده در برابر دیوار قرار دهید.

  حالا وانمود کنید که می خواهید دیوار را از خود دور کنید. کشش را به مدت 15 ثانیه نگه دارید و سپس آن را رها کنید. این کار را 3-5 بار تکرار کنید.

 • زانوی رباط پاره شده
 • رباط پاره شده در زانو - درمان و مهم است
 • تمریناتی برای آسیب رباط داخلی / خارجی در مفصل زانو