بندیکت تیستل

گیاه ساقه

L. Asteraceae ، خار خار.

داروی دارویی

Cardui benedicti herba - گیاه Benedicte: گیاه واقعی Benedicte از قسمتهای هوایی خشک شده ، کامل یا بریده شده L. ، Asteraceae تشکیل شده است که در زمان گلدهی جمع آوری می شود.

آماده سازی

  • عصاره Cardui benedicti
  • Cardui benedicti extractum ethanolicum liquidum
  • Cardui benedicti extractum ethanolicum siccum

عناصر

تلخ: sesquiterpene lactones: سی سیین ، سالونیتنولید ، آرتمیسیفولین ، کمی روغن ضروری.

اثرات

ترشح آب بزاقی و معده را تقویت کنید.

علائم استفاده

  • به عنوان یک تلخ معطر (Amarum aromaticum).
  • از دست دادن اشتها
  • شکایات سوys هاضمه
  • در طب عامیانه: به عنوان ادرار آور ، درمان زخم.

مقدار مصرف

بلکه نادر است ، به عنوان تزریق. متوسط ​​روزانه مقدار 4-6 گرم

عوارض جانبی

آلرژی (Asteraceae)