درمان چقدر دردناک است؟ | پر کردن ریشه

درمان چقدر دردناک است؟

La پر کردن ریشه به عنوان آخرین مرحله از درمان کانال ریشه نیازی به همراه بودن نیست درد. اگر هرگونه بافت عصبی از قبل از سیستم کانال برداشته شده باشد و درج دارویی باعث آرامش دندان در آنجا شود ، می توان پر کردن کانال ریشه را بدون بیهوشی موضعی، همانطور که به سختی وجود دارد درد. در مواردی با التهاب شدید ، مانند گانگرن or آبسه، ممکن است مدت زمان طولانی برای التهاب طول بکشد میکروب ها از بین می رود ، بنابراین پر شدن کانال ریشه ممکن است دردناک باشد و به بیهوشی نیاز داشته باشد. از آنجا که مقدار pH اسیدی ، بیهوشی بافت ملتهب را دشوارتر می کند ، با وجود داروی بیهوشی ، درمان همچنان دردناک است. در این موارد توصیه می شود برای کاهش داروی مسکن از قبل استفاده کنید درد.

مدت زمان درمان

مدت زمان کل درمان بسته به مورد خاص ممکن است متفاوت باشد. علت قبلی این درمان کانال ریشه و پس از آن پر کردن ریشه همچنین تعیین کننده است. در صورت التهاب شدید دندانهای هنوز زنده ، پالپوتومی ، ممکن است یک تا دو هفته طول بکشد تا علائم از بین بروند و التهاب فروکش کند.

در صورت لزوم ، یک قرار دادن دارویی در یک قرار میانی در کانال قرار می گیرد تا زمانی که دندان از علائم عاری شود و فقط در این صورت پر شدن کانال ریشه انجام می شود. دندانهای کاملاً عاری از علائم ، که به طور اتفاقی در یک بیمار تشخیص داده شده است اشعه ایکس و سپس باید یک دریافت کند پر کردن ریشه، همچنین می توان بلافاصله پس از بزرگ شدن و ضد عفونی کانال ها با پر کردن ریشه درمان کرد. همچنین دندانهایی که به دلیل ضربه ملتهب می شوند معمولاً به این روش درمان می شوند.

این یک دستورالعمل است که فرایند از ابتدای درمان تا پر شدن کانال ریشه کامل به یک تا سه جلسه در فواصل تقریبی هفتگی نیاز دارد. با این وجود ، ممکن است دندان تا زمان کم شدن علائم به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. با این حال ، بیمار نباید صبر و شکیبایی خود را از دست بدهد ، زیرا پر کردن ریشه به دلیل روش های نوین درمانی ، پیش آگهی مثبتی دارد. حتی اگر دندان برای مدتی علائم ناخوشایند ایجاد کند ، تلاش و صبر می تواند ارزشمند باشد.