کلونیدین: اثرات، کاربرد، عوارض جانبی

نحوه عملکرد کلونیدین کلونیدین با فعال کردن گیرنده های آلفا-2 (محل اتصال) باعث کاهش ترشح مواد پیام رسان سیستم عصبی سمپاتیک، آدرنالین و نورآدرنالین می شود. نتیجه نهایی کاهش فشار خون و ضربان قلب، آرام بخشی جزئی و تسکین درد است. کلونیدین یک داروی ضد سمپاتیک است (عملکرد سیستم عصبی سمپاتیک را مهار می کند). … کلونیدین: اثرات، کاربرد، عوارض جانبی