روباه قرمز

محصولات آماده سازی از برگ های روباه امروزه به ندرت از نظر دارویی استفاده می شود. در برخی از کشورها داروهای حاوی دیجیتوکسین موجود است. دیگوکسین ، ماده خالص استخراج شده از روباه ، در بسیاری از کشورها به صورت قرص (دیگوکسین سندوز) به صورت تجاری موجود است. گیاه ساقه ای روباه قرمز ، از اعضای خانواده چنار (Plantaginaceae) ، بومی… روباه قرمز

اسفرزه

محصولات دانه های Psyllium به عنوان یک ماده اولیه دارویی و به عنوان یک دارو (به عنوان مثال ، mucilar) در داروخانه ها و داروخانه ها موجود است. psyllium هندی (پوسته psyllium هند ، آنجا را ببینید) نیز استفاده می شود. گیاهان ساقه Psyllium متعلق به خانواده چنار (Plantaginaceae) است. گیاهان مادر هستند و. داروی دارویی دانه های بالغ ، کامل و خشک شده (مایع منی Psyllii)… اسفرزه