فشار خون بالا

معرفی

شایع ترین شکل پشت درد در ناحیه ستون فقرات کمر است. عدم ورزش ، وضعیت نادرست بدن ، کم تحرکی و بارهای نادرست در ورزش منجر به شکایت در ناحیه ستون فقرات کمر می شود. از آنجا که این عضلات در حرکات روزمره به سختی مورد استفاده قرار می گیرند ، در اکثر موارد رشد کافی ندارند.

فشارهای یک طرفه در ورزش هایی مانند سرویس در تنیس منجر شدن عدم تعادل عضلانی و فشار اضافی را به ستون فقرات کمر وارد کنید. هایپر اکستنشن علاوه بر تمرین ورزشی ، بهینه سازی برای تقویت عضلات کمر است صلیب کشیدن. متقاطع برای منطقه مناسب نیست سازگاری و سلامت به دلیل تقاضای هماهنگی زیاد و خطرات مربوط به آن.

با این وجود ، عضله پهن پشت (M. latissimus dorsi) را نمی توان با ورزش هایپركستنشن آموزش داد. عضله latissimus dorsi برای عضلات بالای کمر مناسب است. این ورزشکار روی دستگاه دراز می کشد و پاها ثابت است.

به منظور اطمینان از زاویه کار مطلوب قسمت بالای بدن ، مفصل ران با دستگاه بسته می شود. در حالت شروع ، بالاتنه و پاها یک خط تشکیل می دهند. دستها را روی گوش می گذارند.

منظره به سمت پایین هدایت می شود. قسمت فوقانی بدن توسط انقباض عضلات کمر و عضلات ایسکایکروال نگه داشته می شود. در مرحله تسلیم ، بالاتنه پایین آورده می شود تا زمانی که بالاتنه و پاها یک زاویه تقریبی درست ایجاد کنند.

کشش عضلات به طور مداوم حفظ می شود. در مرحله غلبه ، قسمت فوقانی بدن به حالت اولیه بازمی گردد. اجرای حرکت کند است.

به منظور افزایش بار ، وزنه ای اغلب با دستان نگه داشته می شود قفسه سینه. با این حال ، به دلیل بار بیش از حد ، این کار توصیه نمی شود. توجه: در مرحله انقباض ، بالاتنه بیشتر از موازی کف به سمت بالا حرکت نمی کند.

در اکثر سالن های ورزشی با کمک آینه می توان به راحتی این کار را کنترل کرد. همانطور که در شکل نشان داده شده است ، تمرین را می توان به صورت استاتیک نیز انجام داد. این ورزشکار صاف روی زمین دراز کشیده و دستها و پاها را به روشی کنترل شده بلند می کند.