پیشگیری | سندرم HELLP

پیشگیری

برای سندرم HELLP در حال حاضر برخی از عوامل خطر را می توان شناسایی کرد ، که متأسفانه لزوماً نمی تواند تحت تأثیر زن قرار گیرد. این شامل دیابت ملیتوس ، مزمن کلیه مرض، فشار خون بالا، حاملگی های متعدد و سابقه خانوادگی. سندرم HELLP همچنین بیشتر در اضافه وزن زنان باردار و زنان باردار بالای 40 سال.

اگر زنی قبلا داشته است فشار خون بالا در گذشته بارداری، احتیاط ویژه لازم است. متأسفانه ، هیچ پیشگیری مستقیمی برای جلوگیری از ایمنی وجود ندارد سندرم HELLP. با این حال ، یک سبک زندگی سالم قبل و در طول آن بارداری و پرهیز از اضافه وزن می تواند تا حدی اثر محافظتی داشته باشد و به طور کلی برای آن مثبت است سلامت مادر و کودک.