برآمدگی در گلو (احساس Globus): درمان

اقدامات کلی

 • بررسی داروی دائمی به دلیل تأثیر بالقوه آن بر بیماری موجود.
 • اجتناب از استرس روانی - اجتماعی:
  • قلدری
  • درگیری های ذهنی
  • انزوای اجتماعی
  • فشار

واکسیناسیون

واکسیناسیون های زیر توصیه می شود ، زیرا عفونت اغلب می تواند منجر به بدتر شدن بیماری فعلی شود:

 • واکسیناسیون آنفولانزا
 • واکسیناسیون پنوموکوک

معاینات منظم

 • معاینات پزشکی منظم

روان درمانی