آلودگی به شپش سر (پدیکولوز کاپیتس): معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

  • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ علاوه بر این:
    • بازرسی (مشاهده) از پوست (به خصوص پوست سر) [علائم علامت دار: پاپول های اریتماتو ("همراه با قرمزی پوست") (لات: پاپولا "وزیکول") ، لنفادنوپاتی گاه به گاه منطقه ای (بزرگ شدن غدد لنفاوی)]

براکت های مربعی [] یافته های فیزیکی پاتولوژیک (پاتولوژیک) احتمالی را نشان می دهد.