جراحی عروق

به عنوان مثال، جراحان عروق بیمارانی را که از لنگش متناوب (PAD، پای فرد سیگاری)، ناهنجاری های عروقی (مانند آنوریسم آئورت) یا وریدهای واریسی رنج می برند، درمان می کنند. به عنوان مثال، اگر یک رگ باریک شود، اغلب می توان آن را با جراحی دوباره باز کرد. اگر این امکان پذیر نباشد، "بای پس" می تواند کمک کند، یک بای پس عروقی (مثلاً روی قلب). و پروتزهای عروقی را می توان برای جایگزینی کامل بخش های رگ مسدود شده یا آسیب دیده شدید، به عنوان مثال در ناحیه شریان اصلی در قفسه سینه یا شکم، کاشت.

اطلاعات نویسنده و منبع

این متن با الزامات ادبیات پزشکی، دستورالعمل های پزشکی و مطالعات جاری مطابقت دارد و توسط متخصصان پزشکی بررسی شده است.