Benedicte Herb: اثر و عوارض جانبی

گیاه بندیکت یک داروی تلخ معمولی است که برای آن استفاده می شود از دست دادن اشتها و مشکلات گوارشی. مواد تلخ باعث تحریک آنها می شود طعم جوانه ها در قاعده زبان، که منجر به افزایش رفلکس در ترشح بزاق و در نتیجه تحریک اشتها می شود.

هضم توسط طیف گسترده ای از مکانیسم ها ، از جمله کاهش pH در ، کمک می کند معده، فعالیت هضم غذا را افزایش می دهد آنزیم ها، افزایش تحرک معده و روده ، و تحریک کننده است صفرا ترشح و ترشح لوزالمعده.

گیاه بندیکت: عوارض جانبی

واکنش های آلرژیک ممکن است هنگام مصرف گیاه Benedicte رخ دهد.

در حال حاضر ، هیچ شناخته شده ای وجود ندارد فعل و انفعالات با عوامل دیگر