آیا آپاندیسیت مسری است؟ | آپاندیسیت

آیا آپاندیسیت مسری است؟

آپانديسيت مسری نیست. التهاب باکتریایی در آپاندیس می تواند در اثر تخمگذار با سنگهای فضولات یا اجسام خارجی مانند سنگهای میوه و همچنین در اثر انقباض یا فشار از خارج ایجاد شود. با این حال ، عفونت محدود به آپاندیس است و از فردی به فرد دیگر منتقل نمی شود.