خلاصه | آرتروز مچ دست

خلاصه

آرتروز از مچ دست تخریب نادر اما بسیار محدود کننده مچ دست است. همراه با شدید است درد، تحرک گسترده ، قرمزی ، تورم و التهاب را محدود می کند. در برخی موارد ، هر دو دست می توانند به طور همزمان تحت تأثیر قرار بگیرند.

علل بسیار متفاوت است و در برخی موارد ، مچ دست آرتروز به دلیل بیماری ایجاد کننده نیست. مچ دست آرتروز با علائم بالینی معمولی و علائم رادیولوژیک کلاسیک همراه است و به راحتی توسط تشخیص های بالینی و تصویربرداری قابل تشخیص است. این درمان می تواند در ابتدا به صورت محافظه کارانه انجام شود و بنابراین برای مدتی علائم را به خوبی کاهش می دهد.

با این حال ، اگر علائم به اندازه کافی عقب نمانند ، جراحی امکان پذیر است. در این حالت ، سفت شدن مچ دست (آرتروز) از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا هر دو آزادی را از درد و عملکرد دست تا حدودی