آرتروز مفصل زین Thumb (Rhizarthrosis): معاینه

معاینه بالینی جامع اساس انتخاب مراحل تشخیصی بیشتر است:

 • معاینه عمومی عمومی - شامل فشار خون ، نبض ، وزن بدن ، قد ؛ علاوه بر این:
  • بازرسی (مشاهده).
   • پوست (طبیعی: دست نخورده ؛ سایش /زخم، قرمزی ، هماتوم (کوفتگی) ، زخم) و غشاهای مخاطی.
   • وضعیت بدن یا مفصل (حالت ایستاده ، خمیده ، ملایم).
   • بدشکلی (بدشکلی ، انقباض ، کوتاه شدن).
   • آتروفی عضلات (مقایسه جانبی! ، در صورت لزوم اندازه گیری محیط).
   • مفصل (سایش /زخم، تورم (تومور) ، قرمزی (روبر) ، هایپرترمی (کالری) ؛ علائم آسیب مانند کبودی تشکیل (کبودی) ، برآمدگی مفصلی آرتروز ، پا ارزیابی محور).
  • لمس (لمس) نقاط برجسته استخوان ، تاندون ها ، رباط ها ؛ عضله سازی مفصل (ریزش مفصلی) ؛ تورم بافت نرم ؛ حساسیت (موضعی!) [تورم دوکی شکل در اطراف مفصل؟ ، قرمزی مفصل ؟، در پایه متاکارپال پشتی و انقباض تلفظ (محدودیت عملکردی و حرکتی) اولین استخوان متاکارپال (= مرحله پیشرفته ریز آرتروز؟)
  • اندازه گیری تحرک مفصل و دامنه حرکت مفصل (طبق روش صفر خنثی: دامنه حرکت به عنوان حداکثر انحراف مفصل از موقعیت خنثی در درجه های زاویه ای بیان می شود ، جایی که موقعیت خنثی 0 درجه تعیین می شود. موقعیت شروع "موقعیت خنثی" است: فرد به حالت ایستاده قرار می گیرد و دست ها را به حالت آویزان و آرام قرار می دهد شست اشاره به جلو و پاها موازی است. زاویه های مجاور به عنوان موقعیت صفر تعریف می شوند. استاندارد این است که ابتدا مقدار دور از بدن داده شود). اندازه گیری های تطبیقی ​​با مفصل مقابل (مقایسه جانبی) می تواند تفاوت های جانبی کوچک را نیز نشان دهد.
  • در صورت لزوم ، تست های ویژه عملکردی
   • تست سنگ زنی - برای بررسی وجود آرتروز در مفصل carpometacarpal (مفصل زین شست): به مفصل فشار وارد می شود. انگشت شست کمی به سمت داخل و خارج چرخانده می شود. اگر در حین این حرکات صداهایی مانند سنگ زنی / گریتینگ ("خرد کردن") ایجاد شود ، این نشانه تغییرات دژنراتیو است.
  • ارزیابی جریان خون ، عملکرد حرکتی و حساسیت:
   • گردش (لمس ضربان ها).
   • عملکرد موتور: آزمایش ناخالص استحکام در مقایسه جانبی.
   • حساسیت (معاینه عصبی)
 • بررسی سلامت

براکت های مربعی [] یافته های فیزیکی پاتولوژیک (پاتولوژیک) احتمالی را نشان می دهد.