خلاصه | شکایات ISG در دوران بارداری - تمرینات

خلاصه

در کل ، اگرچه گزینه های درمانی برای شکایات ISG در طی بارداری محدود هستند ، افراد آسیب دیده مجبور نیستند با زندگی کنند درد. به لطف تعدادی از رویکردهای درمانی ، کنترل این موارد امکان پذیر است درد ناشی از مفصل ساکروایلیاک. انجام تمرینات مختلف برای درمان حاد مشکلات موجود و همچنین پیشگیری و تقویت عمومی ISG مناسب است. زنان باردار باید قبل از انجام تمرینات با پزشک یا فیزیوتراپیست خود مشورت کنند و از روش صحیح انجام آنها مطلع شوند.