خلاصه | ورزش هایی برای التهاب تاندون دو سر بازویی

خلاصه

در بیشتر موارد، تاندون دو سر بازویی التهاب ناشی از اضافه بار بازو است ، به عنوان مثال در نتیجه آموزش وزن، پرتاب ورزش یا ضعف موضعی عضلات. مبتلایان پس از آن احساس قدرت می کنند درد در ناحیه انتقال شانه و زیر بغل و غیره بازو. برای اینکه التهاب فروکش کند ، زمان کافی برای استراحت ضروری است. مسکن ها، درمان های سرماخوردگی و فیزیوتراپی نیز به تسکین این بیماری کمک می کند درد.