تمرینات | بی ثباتی شانه - درمان محافظه کارانه

تمرینات

هدفمند کشش و تمرینات تقویتی می تواند ثبات شانه آسیب دیده را بهبود بخشد. در زیر برخی از تمرینات ذکر شده است ، اما آنها فقط باید با مشورت پزشک یا درمانگر برای درمان انجام شوند: 1) تقویت عضلات برای این تمرین ، خود را در موقعیت فشار قرار دهید. زانوها می توانند روی زمین دراز بکشند.

اکنون به طور متناوب وزن بدن خود را به یک بازو منتقل کرده و قبل از تغییر بازو ، تنش را برای 10 ثانیه حفظ کنید. بسته به پیشرفت شما ، می توانید وزن بدن بیشتری را روی بازوها قرار دهید. 10 تکرار در هر طرف.

2.) کشش تیغه شانه آرنج بازوی دیگر را با دست بازوی سالم بگیرید و بازو را روی شانه بازوی سالم حرکت دهید تا زمانی که در ناحیه کشش احساس کنید کتف. این کشش را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید.

3 بار تکرار کنید. 3.) تمرینات با Flexi-بار 4) تقویت عضلات صاف و راست بایستید.

یک وزنه سبک در هر دست بگیرید. حالا هر دو بازو را همزمان به سمت بالا تا ارتفاع شانه بلند کنید. سپس به آرامی و کنترل شده به موقعیت اولیه بازگردید.

15 تکرار به عنوان تنوع ، تمرین را می توان به سمت جلو نیز انجام داد. همچنین تعدادی ماشین در سالن بدنسازی یا فیزیوتراپی وجود دارد که در آنها تمریناتی برای تقویت عضلات شانه انجام می شود.

بهتر است در مورد اینکه کدام یک از این تمرینات برای موقعیت شما مناسب است با پزشک یا درمانگر خود صحبت کنید.

  • A) قفسه سینه و شانه ها راست و راست بایستید Flexi- را بگیریدبار با هر دو دست

    حالا حرکت را به جلو و عقب انجام دهید. 20 ثانیه 3 پاس

  • ب) چرخاننده های شانه سمت چپ را قرار دهید پا جلو و پای راست عقب.

    Flexi- را بگیریدبار با دست راست خود و بازوی خود را از هم باز کنید. انگشت شست به سمت بالا اشاره می کند. حالا 10 بار بازو را از بیرون به داخل حرکت دهید. سپس طرف را تغییر دهید. 3 پاس

  • تمرینات برای روتاتور کاف
  • ورزش هایی برای گرفتگی شانه
  • فیزیوتراپی پس از دررفتگی شانه