آرنیکا: اثر و عوارض جانبی

لاکتونهای سسکوئیترپن با اتصال به می توانند باعث تغییر در فعالیت آنها شوند پروتئین ها. با توجه به این و سایر خواص ، اینها آرنیکا این مواد ممکن است اثرات ضد باکتری ، جهش زا و ضد التهابی داشته باشند.

به عنوان مثال ، آزمایشات حیوانی نشان داده است که هلنالین فعالیت نوتروفیل ها (انواع خاصی از رنگ سفید) را مهار می کند خون سلولها ، فاگوسیتها) و سایر واسطه های التهابی. علاوه بر لاکتونهای سسکوئیترپن ، فلاونوئیدها همچنین دارای اثر ضد التهابی است.

استرهای هلنالین و دی هیدرو هلنالین نیز در برابر موثر هستند درد، عفونت های قارچی، روماتیسم و آرتروز بالاتر از یک خاص غلظت.

آرنیکا: عوارض جانبی و تداخلات

استفاده طولانی مدت در آسیب دیده پوست ممکن است باعث ایجاد درماتیت ادم (پوست شود) التهاب) با تاول و اگزما.

نه فعل و انفعالات با عوامل دیگر شناخته شده است.