استیلوفناك

محصولات

Aceclofenac در آلمان ، در میان سایر کشورها ، به صورت روکش دار تصویب می شود قرص (Beofenac) در بسیاری از کشورها ثبت نشده است.

ساختار و خواص

استیلوفناك (C16H13Cl2نه4، Mr = 354.2 گرم در مول) از نظر ساختاری مربوط می شود دیکلوفناک و تا حدی به آن متابولیزه می شود. به عنوان یک بلور سفید وجود دارد پودر که عملا در آن حل نمی شود آب.

اثرات

استیلوفناك (ATC M01AB16) خاصیت ضد درد و ضد التهابی دارد.

موارد مصرف

برای درمان علامتی درد و التهاب همراه با آرتروز ، روماتوئید آرتروز (مزمن آرتروز)، و انسداد اسپوندیلیت (اسپوندیلیت آنکیلوزان).