هومیوپاتی در برابر پلاک | پلاک

هومیوپاتی در برابر پلاک

صفحه فقط به صورت مکانیکی قابل حذف است. از این رو، هومیوپاتی به تنهایی برای مبارزه با باکتری کافی نیست پلاک. علاوه بر سالم بهداشت دهان، گیاهان و گیاهان دارویی آنتی بیوتیکی می توانند کمک کنند ، که حداقل رشد آنها را کند می کند باکتری.

چنین گیاهانی به عنوان مثال هستند حکیم, بابونه، آویشن. امکلوآبو، به عنوان مثال ، احتمال پیوست باکتریایی را کاهش می دهد. درخت جنسهیاجنسان می تواند در شرایط استرس زا در زندگی روزمره حمایت کند. باز هم ، درمان های دیگر کمک می کند تا از این بیماری خلاص شوید نیکوتین اعتیاد ، که به طور غیر مستقیم بهبود می یابد بهداشت دهان.