گلومرولونفریت اسکلروزان کننده کانونی کانونی: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در آن ایجاد شود گلومرولونفریت اسکلروزان سگمنتال کانونی: سیستم ادراری تناسلی (کلیه ها ، دستگاه ادراری - اندام های تناسلی) (N00-N99).

  • سندرم نفروتیک - اصطلاح جمعی برای علائمی که در بیماری های مختلف گلومرول (پیوند کلیه) رخ می دهد. علائم عبارتند از: پروتئینوریا (دفع پروتئین از طریق ادرار) با از دست دادن پروتئین بیش از 1 گرم در متر مکعب / سطح بدن در روز. هیپوپروتئینمی ، ادم محیطی (آب احتباس) به دلیل هیپالومینمی سرمی کمتر از 2.5 گرم در دسی لیتر ، هیپرلیپوپروتئینمی (دیس لیپیدمی) با LDL ارتفاع
  • نارسایی کلیه (کلیه ضعف) / نارسایی کلیه با دیالیز نیاز یا نیاز به کلیه پیوند.