زمان بهبودی برش | گش

زمان بهبودی یک برش

مدت زمان التیام زخم بستگی به این دارد که لبه های زخم برش مستقیماً با هم رشد کرده و یک زخم باریک ایجاد کنند (ترمیم اولیه زخم) و اینکه آیا عوارض بهبودی ایجاد می شود. در مورد یک دوره طبیعی و عاری از عارضه بدون عفونت زخم ، در مورد زخمی که لبه های زخم به صورت خود به خود و یا از طریق بخیه کاملاً مناسب رشد کنند ، ترمیم معمولاً حدود 7-10 روز طول می کشد. از 7.8. روز التیام زخم، تشکیل اسکار پوستی آغاز می شود. با این حال ، در مورد بریدگی های بسیار سطحی ، که فقط اپیدرم بریده می شود ، بهبود بدون اسکار ممکن است.