درمان ADHS | ADHD و خانواده

درمان ADHS

در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد درمان احتمالی ADHD پیدا کنید:

  • دارو درمانی: داروهای ADHD
  • روان درمانی و به ویژه ADHD: روانشناسی عمیق و رفتار درمانی
  • آموزش ویژه و ADHS
  • تغذیه درمانی با امکانات مختلف: تغذیه ADHD
  • هومیوپاتی و ADHS
  • تمدد اعصاب تکنیک ها ، مانند: یوگا, آموزش اتوژنیک، عضله پیشرونده تمدد اعصاب.