هایپرهوموسیستئینمی: درمان با ریز مغذی ها

در چارچوب داروی ریز مغذی ها (مواد حیاتی) ، از مواد حیاتی زیر (ریز مغذی ها) برای حمایت استفاده می شود درمان.

  • ویتامین B12
  • ویتامین B6
  • اسید فولیک

توصیه های ماده حیاتی فوق با کمک متخصصان پزشکی ایجاد شده است. تمام گفته ها توسط مطالعات علمی با شواهد بالایی پشتیبانی می شوند. برای یک درمان توصیه ، فقط مطالعات بالینی با بالاترین درجه شواهد (درجه 1a / 1b و 2a / 2b) مورد استفاده قرار گرفت که به دلیل اهمیت بالای آنها ، توصیه درمانی را ثابت می کند.