تیامولین

محصولات

تیامولین به عنوان محلول تزریق و پرمیکس دارو به صورت تجاری در دسترس است. از سال 1979 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

تیامولین (سی28H47نه4S، Mr = 493.7 گرم در مول)

اثرات

تیامولین (ATCvet QJ01XQ01) دارای خواص ضد باکتری است. این اثرات بر اساس مهار سنتز پروتئین باکتریایی است.

موارد مصرف

برای درمان بیماریهای عفونی باکتریایی در خوک و طیور.