مراقبت | تغییرات نوک سینه ها در دوران بارداری

مراقبت

برای مراقبت از نوک پستان های حساس یک زن باردار ، نکات و راه حل های خانگی بی شماری وجود دارد. با این حال ، آنچه نباید دست کم گرفت ترشح روغن مستقل غدد مونتگومری است که آرئول را احاطه کرده اند. در حال حاضر در آغاز بارداری اینها شروع به کار می کنند و روغنهای محافظتی تولید می کنند نوک پستان مراقبت های لازم

اساساً ، این باید به عنوان مراقبت از نوک پستانها در حین مراقبت کافی باشد بارداری. با این حال ، اگر شکایت های شدیدی رخ دهد که به درمان بیشتری نیاز دارد ، فقط باید از محصولات طبیعی و بدون عطر استفاده شود.