درد حاد

علائم درد یک تجربه حسی و احساسی ناخوشایند و ذهنی است که با آسیب واقعی یا احتمالی بافت همراه است یا بر حسب چنین آسیب هایی توصیف می شود. درد حاد ممکن است با فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک همراه باشد که منجر به تپش سریع قلب ، تنفس عمیق ، فشار خون بالا ، تعریق و حالت تهوع و سایر علائم شود. درد چندین جزء دارد: حسی/تبعیض آمیز:… درد حاد